Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo ustanova osnovana od strane jedinice lokalne ili regionalne uprave ili samouprave, ZU Ljekarna Zadar obvezna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu lokaciju ljekarna-zadar.hr.

Status usklađenosti


Mrežna lokacija ljekarna-zadar.hr je u velikom dijelu usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj


Mrežna lokacija ljekarna-zadar.hr velikim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:
- neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati.

Podizanje razine pristupačnosti


ZU Ljekarna zadar će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja mrežne lokacije ljekarna-zadar.hr u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.

U daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije ljekarna-zadar.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti


Ova Izjava pripremljena je dana 1. lipnja 2022., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti.

Testiranje pristupačnosti provele su osobe s različitim vrstama invaliditeta koje su napredni korisnici informacijske tehnologije.

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11, Apple Mac OS, Android, Symbian, S40, Apple iOS, Apple iPad OS, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera i Safari.

Povratne informacije i podaci za kontakt


Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije ljekarna-zadar.hr korisnici mogu uputiti ZU Ljekarna Zadar putem uobičajenih kontakata.

ZU Ljekarne Zadar moguće je kontaktirati:

e-poštom: ljekarna-zadar@ljekarna-zadar.hr
telefonom: 023/302-935
poštom: Jurja Barakovića 2, 23000 Zadar

Inspekcijski nadzor


Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 023/393-283 ili putem elektroničke pošte: ljekarna-zadar@ljekarna-zadar.hr.
Skip to content