Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Zdravstvene ustanove Ljekarna Zadar

Na temelju članka  40 . Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 85. stavka 4. i 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18), članka 28. Statuta Zdravstvene ustanove LJEKARNA ZADAR,  Broj: 01-08-6-1/2018 od 26. rujna 2018. godine,Upravno vijeće Zdravstvene ustanove LJEKARNA ZADAR, raspsuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Zdravstvene ustanove LJEKARNA ZADAR.

I.

Za ravnatelja Zdravstvene ustanove LJEKARNA ZADAR može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij prava, ekonomije ili farmacije ili integrirani prediplomski i diplomski studij prava, ekonomije ili farmacije,

– najmanje 5 godina radnog iskustva u struci.

II.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na mandatno razdoblje od  (4) četiri godine.

III.

Rok za podnošenje/primanje prijava na natječaj je 8 dana od dana objave u javnom glasilu.

. . .

Cjelokupni natječaj dostupan je u priloženom PDF dokumentu;