Dobrodošli! Tu smo za vas.

Sedam ljekarničkih jedinica stoji vam na raspolaganju, preko tjedna, vikenda, uvijek.


Savjetovanja

Izmjerite svoju težinu, visinu i općenito stanje organizma u našim ljekarnama


Informacije

Kada niste sigurni kako poboljšati svoje zdravlje, naši ljekarnici pomoći će vam


DOSTUPNI 24 SATA

Od 1. ožujka noćno dežurstvo vrši isključivo ljekarna "Jadran" na adresi Put murvice 2


Naši preparati

Kada želite pouzdanu zaštitu, prevenciju ili pomoć, tu su preparati našeg laboratorija


Ljekarna "Centar"

Jurja Barakovića 2

Ljekarna "Donat"

Braće Vranjanina 14

Ljekarna "Varoš"

Borelli 1, Zadar

Ljekarna "Jadran"

Put Murvice bb

Pogledajte novouređenu ljekarnu "Jadran"...

29. ožujka 2019.

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Zdravstvene ustanove Ljekarna Zadar

Na temelju članka  40 . Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 85. stavka 4. i 5. Zakona o zdravstvenoj

3. listopada 2017.

Prethodno savjetovanje o nacrtu dokumentacije o nabavi – Izvođenje radova na adaptaciji i izvedbi interijera ljekarne “Jadran”, evidencijski broj nabave: 01-17-MV-01

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA DOKUMENTACIJA O NABAVI – IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI I IZVEDBI INTERIJERA LJEKARNE JADRAN TROSKOVNIK-RADOVI NA ADAPTACIJI I IZVEDBI

1. rujna 2017.

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova

1. rujna 2017.

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

1. rujna 2017.

Registar bagatelne nabave za 2016. godinu

Registar bagatelne nabave za 2016. godinu