Dobrodošli! Tu smo za vas.

Sedam ljekarničkih jedinica stoji vam na raspolaganju, preko tjedna, vikenda, uvijek.

Savjetovanja

Izmjerite svoju težinu, visinu i općenito stanje organizma u našim ljekarnama

Informacije

Kada niste sigurni kako poboljšati svoje zdravlje, naši ljekarnici pomoći će vam

DOSTUPNI 24 SATA

Dežurstvo u vremenu od 0 do 24 sata vrši ljekarna "Jadran" na adresi Put murvice 2

Naši preparati

Kada želite pouzdanu zaštitu, prevenciju ili pomoć, tu su preparati našeg laboratorija

Ljekarna "Centar"

Jurja Barakovića 2, tel. 023/302-921

Ljekarna "Donat"

Braće Vranjanina 14, tel. 023/251-480

Ljekarna "Varoš"

Borelli 1, tel. 023/224-281

Ljekarna "Jadran"

Put Murvice 2, tel. 023/211-743

Pogledajte novouređenu ljekarnu "Jadran"...

29. ožujka 2019.

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Zdravstvene ustanove Ljekarna Zadar

Na temelju članka  40 . Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 85. stavka 4. i 5. Zakona o zdravstvenoj

3. listopada 2017.

Prethodno savjetovanje o nacrtu dokumentacije o nabavi – Izvođenje radova na adaptaciji i izvedbi interijera ljekarne “Jadran”, evidencijski broj nabave: 01-17-MV-01

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA DOKUMENTACIJA O NABAVI – IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI I IZVEDBI INTERIJERA LJEKARNE JADRAN TROSKOVNIK-RADOVI NA ADAPTACIJI I IZVEDBI

1. rujna 2017.

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave roba, usluga i radova

1. rujna 2017.

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

1. rujna 2017.

Registar bagatelne nabave za 2016. godinu

Registar bagatelne nabave za 2016. godinu